درادامه...

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

Z.kh:

ازسوی‌دیگر، ما منظرۀ سامان‌دهی‌شده‌تری از خشونت داریم: از رخدادهای واقعی تا تولیدات فرهنگی و سرگرمی، تولیداتی که نقش گسترده‌شان در عادی‌سازی خشونت و بسترسازی برای خلق خشونت کاملاً اثبات شده است. می‌توان این امر را بر حسب رابطۀ متقابل میان زندگی‌های دورانداختنی با فرد قربانی‌شده و نیز دلیل‌آوری به‌سود گونه‌های میلیتاریستیِ خشونت توضیح دهیم. برخی فلاسفه ما را به رابطۀ میان خشونت و امر مقدس توجه داده‌اند. آنچه مرا نگران می‌کند این است که خشونتی که بر سر قربانیان آمده سرشار از معانی نمادین شود تا بدین‌ترتیب بر خشونت و نابودی فزاینده مهر تصویب و تجویز زده شود. به‌عبارت‌دیگر، برای تأیید خشونت، آن هم به‌اسم قربانیان، صحنه‌‌هایی به تصویر کشیده ‌شوند که حقیقتاً تحمل‌ناپذیرند، صحنه‌هایی که هیچ هدفی جز بهره‌برداری سیاسی ندارند.


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید